Läänemaa jahindusklubi

läänemaa jahindusklubi

Läänemaa Jahindusklubi (LJK) on Läänemaa jahimehi ühendav organisatsioon, kelle põhiülesanded on jahinduspoliitika kujundamine Eestis ja maakonnas, ühisürituste korraldamine, jahidokumentide väljastamise ja jahilaskespordi edendamine. Lääne maakonna jahipiirkondade pindala on kokku ca 200 000 ha ja seda haldavad kokku 14 jahiseltsi ja kokku 493 jahimeest. Hetkel osaleb Läänemaa JK töös ca 52% Läänemaa jahimeestest ja sinna kuuluva: Haapsalu JS, Martna JS, Noarootsi JS, Palivere-Piirsalu JS, Riguldi Jahi- ja Kalameeste Selts ja OÜ Metlin/Linnamäe jahipiirkond. Klubil on oma lasketiir Haapsalus, Laheval. Läänemaa Jahindusklubi on Eesti Jahimeeste Seltsi, Eesti Jahispordi Liidu ja Eesti Laskurliidu liige.

KLUBI AJALUGU

Läänemaa JK eelkäija – Haapsalu rajooni Jahindusklubi moodustati 25.03.1967 Haapsalus, EKP Haapsalu rajoonikomitee saalis toimunud asutamiskoosolekul. Asutataval klubil on 12 sektsiooni ja liikmeks 234 jahimeest. Esimeseks juhatuse esimeheks saab Haapsalu metsamajandi direktor Talis Klimberg ja sama aasta oktoobris vanem jahindusarendajaks Valdur Jürimäe. Üle võeti seni tegutsenud VSÜ “KALEV” jahimajandi liikmed ja kokku sai klubi alla 1967 aastal 465 jahimeest. Peale seda kui 1976 aastal moodustatakse ENSV JS poolt klubide juhatajate ametikohad, saab Saaremaal sündinud agronoomi ja zootehniku haridusega Valdur Jürimäe LJK juhatajaks. Klubis on 509 liiget. 1980 määrati LJK juhiks TÜ haridusega jurist, EKP Haapsalu rajooni osakonnajuhataja Vladimir Špitsmeister.