Läänemaa jahindusklubi

Eelmise nädala neljapäeval hääletas Euroopa Liidu keskkonnakomitee (ENVI) kahe erineva vastuväite üle, mis olid esitatud 2020 septembris REACH komitee pool vastu võetud otsuse kohta plii laskemoona kasutamise keelustamisest märgaladel (kus Eesti,Läti,Leedu,Bulgaaria jäid otsustamisel erapooletuks, Soome, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Malta olid vastu, ülejäänud olid poolt)
Kumbki vastuväide ei saanud nõutavat lihtsat häälteenamust, seega läheb asi edasi arutamiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Praktikas tähendab see, et piirang on jälle selle realiseerumisele lähemal. Kui parlament ja nõukogu kiidavad komisjoni ettepaneku heaks, jõustub see aastavahetusel, kaks nädalat pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Pärast seda algab üleminekuperiood, mille pikkus meil Eestis sõltub meie parlamendi otsusest ja sellest kas Eesti valib nn Ramsari märgalade määratluse järgi piirangu või pliilaskmise täieliku keelu. Märgala defineeritakse Ramsari konventsiooni kohaselt järgmiselt: looduslikud või tehislikud, alalised või ajutised seisva või voolava, mageda, riim- või soolase veega soo-, madalsoo-, turba- või veealad, sealhulgas mereveealad, mille sügavus mõõna ajal ei ületa kuut meetrit.
Teatavasti on Eestis juba praegu veelinnujahil pliihaavlid keelatud, aga otsus hakkab mõjutama jahti ka sisemaal ja lasketiirudes, kus on läheduses eelnimetatud märgalad.
Edasi liigub EL selle poole, et ära keelata ka pliid sisaldavad kuulid ja kalastustarbed, nagu õngetinad jne.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga